Zen-valokuvauksen nettinäyttely

Valokuvauksesta voimaa ja ymmärrystä maailmasta ja
olemassaoloon.

Mistä tulemme, minne olemme matkalla ja kuka minä olen?

Ovat ikiaikaisia kysymyksiä, johon ei voi vastata yleispätevästi. Mutta valokuvaus ja hiljaisuus sekä hidas kävely ja kohtaaminen luonnon ilmiöiden kanssa antavat jonkin sanattoman, intuitiivisen vastauksen olemassaolosta. Meillä on uskomattoman tehokkaat aistinelimet silmissä, mutta näemmekö me maailman sellaisena kuin se on, vai sellaisena kuin se suodattuu ajattelumme ja luulojemme kautta. Mitä on näkeminen ennen kuin ajatukset peittävät havaitsemamme kohteen? Olemmeko huolissamme metsäpolulla, raahaammeko metsään kilpailemisen ja pärjäämisen…

Kurssi on järjestetty ja tehty omaehtoinen valokuvausretki maisemaan hiljaisen ja selkeän mielen tavoittamista varten sekä hetkeen pysähtymistä ja selkeää näkemistä varten. Nämä valokuvat edustavat hiljentyneellä mielellä otettuja valokuvia. Valokuvia ei ole järjestäjien toimesta valikoitu vaan jokainen osallistuja sai lähettää valokuvat, joissa tunsi iloa ja onnistumista. Osa kuvista ovat tehtäväkuvia, jotka olivat ns 5 min kuvia omasta kotiympäristöstä, kuten otsikolla ”arki, väri, tekstuuri, yksinkertaisuus, valo, tila ja hiljaisuus”.

Lisää tietoa kurssista ja järjestäjistä kuvien jälkeen.

Kuvat näkyvät parhaiten isolta näytöltä. Voit pomiaia kuvia sieltä täältä tai katsoa kuvat ajastettuna Diaesityksenä.

Vuona 2015 järjestin ensimmäisen zen-valokuvauksen kurssin Lammin Kataloisen kyläkoululla, jossa olin mukana järjestämässä Bodhidharma yhdistyksen tavaksi tullutta meditaatioretriittiä. Menetelmänä oli kaikkien osallistuminen aamu- ja iltameditaatioon ja retkeileminen lähimetsissä yksin ja ryhmässä noudattaen jaloa hiljaisuutta. Kurssi oli osallistujille ja järjestäjälle menestys. Niinpä niitä on jatkettu lähes vuosittain. Osallistujat olivat tuolloin vuosia meditaatiota hajoittaneita ja niitä, joilla oli vain vähän kokemusta hiljaisuudesta. Nyt kahdeksan vuotta myöhemmin ja lähes joka vuosi on kertynyt sama määrä kursseja ja zen-valokuvausretkiä. Osallistujien innostus ja kiinnostus itä-aasialaisia esteettisiä näkemyksiä kohtaan on ollut varsin energistä ja innostunutta.

Tämä zen-valokuvauksen kurssi ja näyttely on toinen, joka on järjestetty ja suunnattu myös eri uskontokunnille ja katsomuksellisille ryhmille. Hyvänä järjestäjätahona on ollut Ev-lut kirkon Kulttuuri ja uskontofoorumi Fokus ry, jonka tarkoituksena on edistää uskontojen, katsomusten ja kulttuurien vuorovaikutusta. Suomen Buddhalainen Unioni on jäsenenä ja toimijana Fokus ry:ssä. Kurssin ajankohtana on helmikuun ensimmäinen viikko, joka on YK:n kansainvälinen uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko ja sitä on vietetty jo vuodesta 2010 lähtien.

Omasta puolestani haluan kiittää kurssille osallistujia innostuksesta ja energiasta sekä mukana olleita järjestäviä yhteisöjä Fokus ry:tä ja Suomen Buddhalaista Unionia avusta ja Bodhidharma ry:tä yhteistyöstä.

Helsingissä 12.2.2023
Mikko Vimalamitra

Mikko Vimalamitra  Koponen
Dharmaopettja ja meditaatio-ohjaaja
vimalamitra(ät)gmail.com
 
Suomen Buddhalainen Unioni
 
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry